Llais ac eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru’n gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion i wella eu bywydau. Mae’n darparu help a chefnogaeth yn uniongyrchol i bobl hŷn drwy ei thîm gwaith achosion ac mae’n gweithio i rymuso pobl hŷn i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ac y gweithredir yn ei gylch. Mae rôl y Comisiynydd yn seiliedig ar gyfres o bwerau cyfreithiol unigryw i’w chefnogi gydag adolygu gwaith cyrff cyhoeddus a’u dal yn atebol pan fo angen.

Mae’r Comisiynydd yn gweithredu i roi terfyn ar wahaniaethu a rhagfarn ar sail oedran, i atal cam-drin pobl hŷn ac i alluogi i bawb heneiddio’n dda.

Mae’r Comisiynydd eisiau i Gymru fod y lle gorau yn y byd i bobl heneiddio ynddo.


Ymgyrch #EverydayAgeism

Gadewch i ni gydweithio i roi diwedd ar #EverydayAgeism

Darllen Mwy

Atal
Oedrianiaeth

Darllen Mwy

Atal
Cam-drin

Darllen Mwy

Heneiddio'n
Dda

Darllen Mwy

Cymorth a
Chefnogaeth

Darllen Mwy

Diweddaraf

Ein Trydar

Ymunwch â'r sgwrs