Brechlyn Coronafeirws – Holi ac Ateb

Rydym ni wedi cael llawer o gwestiynau gan bobl hŷn am gyflwyno’r brechlyn coronafeirws yng Nghymru, ac rydym wedi ateb nifer o gwestiynau pwysig isod. 

Mae gwybodaeth newydd yn dod ar gael drwy’r amser, felly byddwn ni’n diweddaru’r dudalen yma’n rheolaidd. 


Brechlyn Coronafeirws

Expand all

  • Beth ydym ni’n ei wybod am y brechlyn coronafeirws?

  • Pryd fydda i’n cael y brechlyn coronafeirws?

  • Pwy fydd yn cysylltu â mi ynghylch cael brechlyn?

  • Ble fydda i’n cael y brechlyn?

  • Beth fydd yn digwydd wedi i mi gael brechiad?

  • Sut mae'r brechlynnau coronafeirws wedi cael eu datblygu mor gyflym?

  • Ydy’r brechlynnau’n ddiogel?

  • Ddylwn i gael brechlyn?

  • Rydw i wedi cael y coronafeirws yn barod. Oes angen i mi gael y brechlyn?

  • Sut bydd modd rhoi caniatâd ar gyfer y brechlyn yn achos pobl sydd â llai o allu i wneud penderfyniadau am eu gofal iechyd?

Rhagor o wybodaeth 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd wedi creu dogfen holi ac ateb fanwl, sy’n rhoi atebion i ragor o gwestiynau ac ymholiadau.

Gwybodaeth gan Fyrddau Iechyd: