Rhestr Wirio Adnabod Arwyddion Risg (RIC) Cymru gyfan ac Arweiniad Bras ar gyfer Trais yn y Cartref, Aflonyddu a Thrais ar Sail “Anrhydedd”

Pwrpas y Rhestr Wirio (RIC) yw gosod canllawiau cyson a syml i ymarferwyr sydd yn gweithio gydag oedolion sydd wedi dioddef trais, er mwyn eu helpu i adnabod y rhai hynny sydd fwyaf tebygol o ddioddef niwed a’r rhai hynny y dylid eu cyfeirio at gyfarfod MARAC er mwyn trafod y risg. 

Os ydych yn bryderus am risg i blentyn neu blant, dylech gyfeirio'r mater er mwyn sicrhau bod asesiad llawn o'u diogelwch a'u lles yn cael ei gynnal.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r rhestr wirio