Trafnidiaeth i Wasanaethau Iechyd

Mae llawer o’r bobl hŷn mae'r Comisiynydd a’i thîm wedi cwrdd a siarad â nhw ledled Cymru wedi bod yn tynnu sylw at yr heriau maen nhw’n gallu eu hwynebu wrth deithio i apwyntiadau gyda’u meddyg teulu neu yn yr ysbyty.

I’w helpu i nodi sut byddai modd gwella’r drafnidiaeth i’r gwasanaethau hyn, yn ogystal â’r arferion da sy’n cael eu dilyn, hoffai’r Comisiynydd glywed am eich profiadau chi o deithio i wasanaethau iechyd.

Gallwch rannu eich profiadau drwy lenwi’r arolwg byr isod. Os na allwch gael gafael ar yr arolwg, gallwch lwytho fersiwn Word i lawr yma neu ofyn am gopi caled drwy gysylltu ar gofyn@olderpeoplewales.com neu 03442 640 670.

Dyddiad Cau: dydd Iau 31 Hydref 2019