Cyflwr y Genedl: Atodiad Data

Mae’r ddogfen hon yn rhoi dadansoddiad manwl o’r data primaidd a ddadansoddwyd, a’r ffigurau a gynhyrchwyd, yn adroddiad Cyflwr y Genedl y Comisiynydd. Mae’r data'n cael eu cyflwyno mewn tablau syml, a disgwylir y byddant yn fwyaf defnyddiol i ddefnyddwyr data mwy profiadol. 

Mae’r data’n dod o amrywiaeth o ffynonellau. Maent yn cynnwys data sydd wedi cael eu cynhyrchu drwy ddadansoddi data primaidd a ddarparwyd yn uniongyrchol i’r Comisiynydd gan adrannau Llywodraeth Cymru a Heddluoedd Lleol Cymru, data arolygon a gasglwyd ar ran y Comisiynydd gan ICM Unlimited, a data a gynhyrchwyd drwy ddadansoddi setiau data Arolwg Cenedlaethol Cymru a’r Arolwg o’r Llafurlu. 

Ochr yn ochr â’r tablau data crai, drwy’r ddogfen hon i gyd a phan mae hynny’n briodol, mae nodiadau methodolegol esboniadol wedi cael eu darparu er mwyn egluro sut cafodd y ffigurau a ddyfynnir ym mhrif adroddiad Cyflwr y Genedl eu cynhyrchu, a pham eu bod wedi cael eu defnyddio. Rydym wedi gwneud ein gorau i fod yn glir ac yn dryloyw wrth gyflwyno’r rhagdybiaethau sy'n sail i’r ffigurau a gynhyrchwyd drwy ein dadansoddiadau. 

Cliciwch yma i lawrlwytho Cyflwr y Genedl: Atodiad Data