Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno gan gyrff cyhoeddus

Dilynwch y dolenni isod i ddarllen y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno gan gyrff cyhoeddus, lle maent yn nodi beth maent yn ei gyflwyno yn erbyn y 15 o Anghenion Gweithredu mae’r Comisiynydd wedi canolbwyntio arnynt fel rhan o'i gwaith dilynol ar yr Adolygiad o Gartrefi Gofal. Yn yr adran hon gallwch chi hefyd darllen dadansoddiad y Comisiynydd o'r dystiolaeth hon.