Adolygiad o Gartrefi Gofal – gwaith dilynol

Yn 2017, dechreuodd y Comisiynydd ar raglen o waith dilynol i asesu’r cynnydd sy'n cael ei wneud gan gyrff cyhoeddus i gyflawni’r ymrwymiadau a wnaethant i wella ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn ar ôl cyhoeddi adroddiad yr Adolygiad o Gartrefi Gofal, Lle i’w Alw’n Gartref?, yn 2014.

Canolbwyntiodd y Comisiynydd ar 15 o'i Hanghenion Gweithredu fel rhan o’r gwaith dilynol hwn, a gofynnodd am dystiolaeth fanwl gan gyrff cyhoeddus am y newid a’r gwelliannau maent yn eu cyflawni.

Mae canfyddiadau’r Comisiynydd wedi’u nodi yn ei hadroddiad Lle i’w Alw’n Gartref: Effaith a Dadansoddiad, sydd ar gael isod.

Cliciwch yma i lawrlwytho Lle i’w Alw’n Gartref: Effaith a Dadansoddiad

Gallwch hefyd ddarllen y dystiolaeth mae cyrff cyhoeddus wedi'i chyflwyno, yn ogystal â Dadansoddiad y Comisiynydd, gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Tystiolaeth a Dadansoddiad