Gweminar Gadael Neb ar Ôl

Ar 1 Hydref, Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn, ymunodd panel arbenigol â’r Comisiynydd i archwilio’r ffyrdd y gallwn weithio gyda’n gilydd i fwrw ymlaen â’r galwadau i weithredu yn adroddiad Gadael Neb Ar Ôl a’r ffyrdd mwyaf effeithiol o roi newid ar waith a sicrhau adferiad oed-gyfeillgar ar ôl Covid-19. 

Fe wnaethom hefyd gyfweld â Margaret, a rannodd ei stori yn yr adroddiad, i glywed sut mae bywyd wedi bod iddi a’i gŵr ers i ni gyhoeddi Gadael Neb Ar Ôl. 

Gwyliwch sesiynau o’r weminar isod, neu gwyliwch y weminar lawn yma: https://youtu.be/Bn8MAc2Ixtk


Heléna Herklots CBE: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru


Stori Margaret


Cyfraniadau gan y Panel Arbenigol

Cyng. Huw David: Llefarydd Gofal, Iechyd a Chymdeithasol, CLILC WLGA


Rocio Cifuentes: Prif Swyddog Gwiethredol, EYST CymruAthro. Tom Crick, Athro Addysg a Pholisi Digidol, Prifysgol AbertaweRachel Rowlands: Prif Swyddog Gwiethredol, Age Connects Morgannwg


Trafodaeth y Panel a Holi ac Ateb