Gadael Neb Ar Ôl: Adnoddau Defnyddiol

Isod, mae amrywiaeth o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol ar gael i gefnogi pobl hŷn â’ch gwaith chi. Cawsant eu rhannu gan y cyfranwyr yn y Seminar Gadael Neb Ar Ôl.

Action for Elders

Balanced Lives at Home – Cymysgedd o ymarferion ysgafn i gael pobl i symud fwy, i fod yn rhan o gymuned leol ac i feithrin hunanhyder.

https://actionforelders.org.uk/the-balanced-lives-programme/

Age Cymru

Ffrind mewn Angen – Mae’n darparu galwadau cyfeillgarwch dros y ffôn yn rhad ac am ddim i bobl yng Nghymru sydd dros 70 oed, a gwybodaeth a chymorth i ‘Ffrindiau’ sydd eisoes yn cefnogi neu eisiau helpu pobl maen nhw’n eu hadnabod yn eu cymuned leol.

https://www.ageuk.org.uk/cymru/get-involved/friend-in-need/

Alzheimer’s Disease International

Dylunio, Urddas, Dementia: Perthynas rhwng dementia a dylunio a’r amgylchedd adeiledig – Adroddiad Rhyngwladol am Alzheimer 2020.

https://www.alz.co.uk/research/world-report-2020

Cymdeithas Alzheimer’s

Cyswllt Dementia – Mae’n darparu cymorth a chefnogaeth i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt, gan gynnwys galwadau i gadw cwmni a galwadau lles.

https://www.alzheimers.org.uk/dementiaconnectfaq

Prifysgol Bangor

Mae Pŵer mewn Gwybodaeth – Llyfryn a grëwyd gan bobl sy'n byw â dementia, i ddarparu gwybodaeth am yr hyn sydd wedi bod o gymorth iddyn nhw.

http://dsdc.bangor.ac.uk/products-created.php.en

Prosiect Get There Together – Prosiect cenedlaethol i geisio dwyn adnodd ynghyd i bobl sy'n byw â dementia a’u gofalwyr er mwyn rhoi cymorth i adfer gweithgareddau cymdeithasol ac ymarferol wrth i cyfyngiadau Covd-19 gael eu llacio.  

https://bit.ly/377FTKt

Cymunedau Digidol Cymru

Cyfeillion Digidol – Model sydd â'r ffocws ar bobl, ac sy'n cefnogi pobl i ymgysylltu â thechnoleg.

https://www.digitalcommunities.gov.wales/blog/2018/12/12/digital-companions-a-new-kind-of-volunteering/

Goldies Cymru

Sesiynau canu ar-lein i bobl hŷn

www.goldieslive.com