Yr Adroddiad ‘Gofal gydag Urddas?'

Canfu Adolygiad y Comisiynydd o Ysbytai fod y gofal yr oedd rhai pobl hŷn yn ei gael mewn ysbytai yng Nghymru yn ‘warthus o annigonol’ a'i bod yn hanfodol gwneud gwelliannau mewn nifer o feysydd allweddol.  

Yr oedd yr adroddiad ‘Gofal gydag Urddas?’, a gyhoeddwyd fel rhan o’r Adolygiad, yn cynnwys deuddeg o argymhellion oedd â’r nod o wella'r gofal yr oedd pobl hŷn yn ei gael mewn ysbytai ledled Cymru. Yr oedd yn ofynnol i Fyrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaeth Felindre, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru ymateb i'r argymhellion a chyhoeddi cynlluniau gweithredu manwl gyda'r bwriad o wella urddas mewn gofal. 

‘Gofal gydag Urddas?'

‘Gofal gydag Urddas?' Crynodeb Gweithredol