Cofrestr o argymhellion

Os hoffech copi o ymateb Bwrdd Iechyd neu Awdurdod Lleol mewn Cymraeg, cysylltwch efo nhw yn uniongyrchol.

Cofrestr o argymhellion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

BackToTop

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan


Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan


Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf)

Eu hymateb nhw i Argymhellion yr Adroddiad (.pdf)

Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Ymateb digonol hymgorffori mewn ymateb o Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Ymateb digonol hymgorffori mewn ymateb o Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Sir Fynwy

Ymateb digonol hymgorffori mewn ymateb o Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd

Ymateb digonol hymgorffori mewn ymateb o Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Ymateb digonol hymgorffori mewn ymateb o Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf)


 

BackToTop

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

BackToTop

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro


Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro


Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf)

Hysbysiad Atodol (.pdf)

Ymateb Uwchradd (.pdf)

Cynllun Gweithredu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (.pdf)

Ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i Argymhellion yr Adroddiad (.pdf)

Hysbysiad Ysgrifenedig (.pdf)


Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerdydd

Ymateb digonol hymgorffori mewn ymateb o Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

Ymateb digonol hymgorffori mewn ymateb o Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

 Llythyr ymateb gan y Comisiynydd (.pdf)


BackToTop

Bwrdd Iechyd Cym Taf

BackToTop

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

BackToTop

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

BackToTop

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

BackToTop

Llywodreath Cymru

BackToTop