Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno gan Awdurdodau Lleol

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Bwrdeistref Caerffili 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Caerdydd 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Sir Gâr 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Sir Ceredigion

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Sir Ddinbych

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Sir y Fflint

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Gwynedd

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Sir Ynys Môn 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Sir Fynwy

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Ddinas Newport

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Sir Penfro

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Sir Powys

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Dinas a Sir Abertawe

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Bwrdeistref Torfaen

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Bro Morgannwg

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Mae nifer o gyrff cyhoeddus yn cyfeirio at ddogfennau ychwanegol nad oeddent wedi’u cynnwys yn y dystiolaeth a gyflwynwyd ganddynt. Cysylltwch â'r corff perthnasol i gael gafael ar y dogfennau hyn.