Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno gan Byrddau Iechyd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Bwrdd Iechyd Cwm Taf 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd 

Dadansoddiad y Comisiynydd


Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Y dystiolaeth sydd wedi'i chyflwyno 

Llythyr eglurhaol gan y Comisiynydd

Dadansoddiad y Comisiynydd


Mae nifer o gyrff cyhoeddus yn cyfeirio at ddogfennau ychwanegol nad oeddent wedi’u cynnwys yn y dystiolaeth a gyflwynwyd ganddynt. Cysylltwch â'r corff perthnasol i gael gafael ar y dogfennau hyn.