Adroddiad Ymgynghoriad Rhaglen Waith

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg thematig o’r ymatebion a gafwyd fel rhan o ymgynghoriad y Comisiynydd i’w blaenoriaethau ar gyfer y tair blynedd nesaf. Cafodd yr ymgynghoriad ei strwythuro er mwyn gofyn i bobl hŷn a rhanddeiliaid am eu barn ar dri maes y mae’r Comisiynydd wedi’u nodi fel y prif flaenoriaethau tymor hir ar gyfer Cymru ac y bydd yn cyflawni amrywiaeth o waith arnynt yn ystod y tair blynedd nesaf:

  • Gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu heneiddio’n dda
  • Rhoi diwedd ar oedraniaeth a gwahaniaethu
  • Atal cam-drin pobl hŷn

Cliciwch yma i lawrlwytho