Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg - Datganiad Gwaddol Llywodraethu

Mae'r Comisiynydd wedi cynnal trefniadau cadarn o ran llywodraethu, rheolaeth ariannol a rheoli risg ac wedi darparu gwybodaeth gynhwysfawr ac o ansawdd uchel i alluogi ARAC i gyflawni ei rôl a darparu sicrwydd bod y sefydliad yn gweithredu mewn modd boddhaol iawn. Mae’r archwilwyr mewnol wedi darparu sicrwydd sylweddol yn gyson ar y gwaith a wnaed ac nid yw’r archwilwyr allanol wedi codi unrhyw faterion o bwys yn ystod cyfnod y Comisiynydd yn y swydd.

Cliciwch yma i lawrlwytho Datganiad Gwaddol Llywodraethu