Rhaglen Waith 2017-18

Mae’r papur briffio hwn yn nodi’r amrywiaeth eang o waith y bydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn ymgymryd ag ef yn ystod 2017-18 er mwyn ysgogi newid ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

Mae’r Comisiynydd wedi datblygu ei Rhaglen Waith ar gyfer 2017-18 ar sail y blaenoriaethu yn ei Fframwaith Gweithredu.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Raglen Waith 2017-18 y Comisiynydd, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen waith y comisiynydd