Rhaglen Waith 2016-17

Mae’r papur briffio hwn yn nodi’r amrywiaeth eang o waith y bydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn ymgymryd ag ef yn ystod 2016-17 er mwyn ysgogi newid ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

Mae’r Comisiynydd wedi datblygu ei Rhaglen Waith ar gyfer 2016-17 ar sail y blaenoriaethu yn ei Fframwaith Gweithredu.

Fel y gwelwch, mae ffocws cryf ar warchod hawliau pobl hŷn a sicrhau bod y rheini a all fod yn agored i niwed neu mewn risg o niwed, yn cael eu diogelu.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Raglen Waith 2016-17 y Comisiynydd, mae croeso i chi gysylltu â ni

Cliciwch yma i lawrlwytho Rhaglen Waith y Comisiynydd