Rhaglen Waith 2015-16

Mae’r Comisiynydd wedi datblygu ei Rhaglen Waith ar gyfer 2015-16 yn seiliedig ar y blaenoriaethau yn ei Fframwaith Gweithredu.

Mae blaenoriaethau'r Comisiynydd ar gyfer 2015-16 yn cynnwys:

  • Gwahaniaethu a Rhagfarn ar sail Oed
  • Cam-drin domestig, Amddiffyn a Gwarchod
  • Adolygiad o Gartrefi Gofal
  • Pobl sy’n dioddef yn sgil dementia
  • Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru
Cliciwch yma i ddarllen yr Rhaglen Waith