Rhaglen Waith 2014-15

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cyflwyno ei Raglan Waith ar gyfer 2014-2014, yn amlinellu ei blaenoriaethau am yr ail flwyddyn weithredol o’r Fframwaith Gweithredu 2013-17.

Mae blaenoriaethau'r Comisiynydd ar gyfer 2014-15 yn cynnwys:

Rhagfarn ar Sail Oed a Gwahaniaethu
Hawliau Dynol
Gwasanaethau Cymunedol
Diogelu ac Amddiffyn
Ansawdd Gofal Preswyl (Adolygiad)
Tlodi a Hawliadau Ariannol heb eu Hawlio
Gofalwyr
Dementia


Cliciwch yma i ddarllen yr Rhaglen Waith