Fframwaith Gweithredu 2013-17

Mae’r Fframwaith ar gyfer Gweithredu yn amlinellu blaenoriaethau’r Comisiynydd a’r newidiadau y mae’n disgwyl eu gweld ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal â’r rôl y bydd ganddi o ran cyflwyno’r newidiadau hyn. Mae'r rhain yn cynnwys gosod lles wrth galon gwasanaethau cyhoeddus, gwella ansawdd gofal cymdeithasol ac iechyd, gwarchod a gwella gwasanaethau cymunedol, cynrychioli pobl hŷn sydd mewn perygl o niwed a mynd i’r afael â rhagfarn, anghydraddoldeb a gwahaniaethu.

Mae’r Comisiynydd wedi defnyddio lleisiau cryf, cyson a chlir pobl hŷn i ddatblygu pum blaenoriaeth yn y Fframwaith ar gyfer Gweithredu:

  • Gosod lles pobl hŷn wrth galon gwasanaethau cyhoeddus
  • Gwella ansawdd, argaeledd a mynediad at ofal cymdeithasol ac iechyd 
  • Gwarchod a gwella gwasanaethau, cyfleusterau a seilwaith cymunedol
  • Cynrychioli pobl hŷn sydd mewn perygl o niwed a sicrhau eu bod yn cael eu diogelu a’u gwarchod
  • Mynd i’r afael â rhagfarn, anghydraddoldeb a gwahaniaethu

Cliciwch yma i lawrlwytho Fframwaith ar gyfer Gweithredu 2013-17

Cliciwch yma i lawrlwytho Crynodeb o’r Fframwaith Gweithredu