Adroddiadau Blynyddol

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2018-19

  30.7.19

  Cefais y pleser o ddod yn Gomisiynydd ym mis Awst 2018 ac mae’n fraint cael gweithio i wella bywydau pobl hŷn ledled Cymru.

 • Sbarduno Newid i Bobl Hŷn: Effaith a Chyrhaeddiad 2012-18

  16.5.18

  Rydw i’n aml yn methu â chredu fy mod wedi cymryd swydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru chwe blynedd yn ôl, ym mis Mehefin 2012. Mae’r blynyddoedd wedi hedfan ac rydw i wedi bod yn falch o sefyll a siarad ar ran pobl hŷn drwy Gymru fel eu llais a’u heiriolwr annibynnol. Yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, rydw i wedi cwrdd a siarad â miloedd o bobl hŷn drwy Gymru, sydd wedi rhannu cymaint mor hael gyda mi ynglŷn â’u bywydau, eu profiadau a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol. Mae lleisiau pobl hŷn, yn eu holl amrywiaeth, wedi arwain a llunio amrediad eang o waith rydw i wedi’i wneud fel Comisiynydd yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf, sydd wedi cael ei amlinellu yn yr Adroddiad Etifeddol hwn, sy’n cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â’m Hadroddiad Effaith a Chyrhaeddiad.

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2017-18

  16.5.18

  Ers i mi gychwyn yn fy swydd fel Comisiynydd yn 2012, rwyf wedi cwrdd ac wedi siarad â miloedd o bobl hŷn sydd wedi bod yn ddigon caredig i rannu cymaint â mi – am eu bywydau, eu profiadau, eu gobeithion a’u dyheadau am y dyfodol. Eleni, fel yn y blynyddoedd blaenorol, mae’r lleisiau a’r profiadau hyn wedi arwain a ffurfio fy ngwaith fel Comisiynydd ac mae’n rhywbeth sy’n fy atgoffa’n gyson o bwysigrwydd gwneud pethau’n iawn i bobl hŷn.

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2015-16: Sbarduno Newid, Gwella Bywydau

  06.6.16

  Heddiw, yr wyf wedi cyhoeddi fy adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad diwethaf er gwybodaeth i chi, sy’n nodi’r ystod eang o waith y cyflawnais yn ystod 2015-16 er mwyn sicrhau newid ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2014-15

  10.6.15

  Heddiw lansiais fy nhrydedd adroddiad effaith a chyrhaeddiad, ‘Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn yng Nghymru’, sy'n amlygu'r camau gweithredu rwyf i wedi'u cymryd ar ran pobl hŷn yn ystod 2014-15, fel eu llais a'u hyrwyddwr annibynnol, i sbarduno’r newid y maent wedi dweud wrthyf i eu bod am ei weld ac y mae angen iddynt ei weld.

 • Sbarduno Newid i Bobl Hŷn: Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2013-14

  04.6.14

  Heddiw cyhoeddodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ‘Sbarduno Newid i Bobl Hŷn’, ei hail adroddiad effaith a chyrhaeddiad, sy’n tynnu sylw at y camau a gymerwyd ganddi yn ystod 2013-14 i wneud Cymru yn lle da i heneiddio.

 1. 1
 2. 2
 3. Next page
Downloads
 1. Health and Social Care Committee evidence
  .pdf file (190.64 KB)
  October 26, 2012
  Download
 2. English_2012
  .pdf file (2.23 MB)
  September 25, 2012
  Download
 3. Welsh_2012
  .pdf file (2.23 MB)
  September 25, 2012
  Download
 4. 1st OPCfW Annual Report E
  .pdf file (1.64 MB)
  May 02, 2012
  Download
 5. 1st OPCfW Annual Report W
  .pdf file (1.64 MB)
  May 02, 2012
  Download
 6. Annual_Report_-_text_JA_1__W_
  .doc file (29.50 KB)
  February 06, 2012
  Download
 7. OPCFW_Annual Report_Welsh
  .pdf file (1.33 MB)
  September 29, 2011
  Download
 8. OPCFW_Annual Report_English
  .pdf file (1.29 MB)
  September 29, 2011
  Download
 9. Annual Review 2008/2009
  .pdf file (1.77 MB)
  March 22, 2011
  Download
 10. Commissioner's Report 2009/2010
  .pdf file (1.43 MB)
  March 22, 2011
  Download