Newyddion

Gofal gydag Urddas: Dwy Flynedd yn Ddiweddarach

23.9.13

Mae ‘Gofal gydag Urddas: Dwy Flynedd yn Ddiweddarach’ yn ystyried y cynnydd a wnaed gan Fyrddau Iechyd yng Nghymru, Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Llywodraeth Cymru yn erbyn y deuddeg argymhelliad yn yr adroddiad 'Gofal gydag Urddas?' yn 2011, yn ogystal â'r flaenoriaeth a roddir nawr i sicrhau bod ansawdd gofal yn rhan integredig o'r GIG yng Nghymru.

Cliciwch yma i lwytho copi o ‘Gofal gydag Urddas: Dwy Flynedd yn Ddiweddarach’

Roedd gofyn i Fyrddau Iechyd, Ymddiriedolaeth GIG Felindre a Llywodraeth Cymru gyflwyno tystiolaeth i’r Comisiynydd ynghylch y camau gweithredu a’r cynlluniau a oedd ar waith ganddynt i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu trin ag urddas a pharch mewn ysbytai. Mae eu sylwadau ar gael i’w llwytho i lawr isod:

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Llywodraeth Cymru