Newyddion

Mae gofal ag urddas i bobl hŷn yn sylfaenol

20.3.12

Unwaith eto mae Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, wedi amlygu pwysigrwydd urddas mewn gofal yn dilyn adroddiad Coleg Brenhinol y Nyrsys, ‘Safe staffing for older people’s wards’ a gyhoeddwyd heddiw.

Mae’r Adroddiad yn datgan bod angen digon o staff, timau nyrsio â sgiliau uchel a threfniadau staffio hyblyg ar wardiau pobl hŷn ac y dylai prif nyrsys ar wardiau pobl hŷn gael y grym i wneud penderfyniadau ar staffio diogel yn eu hardal.

Mae’r galwadau hyn yn cefnogi’r argymhellion yn yr Adolygiad ‘Gofal gydag Urddas? a gyhoeddwyd yn 2011 gan y Comisiynydd, ac a oedd yn edrych ar brofiadau pobl hŷn yn yr ysbyty yng Nghymru.

Dywedodd Ruth Marks: “Mae urddas a pharch yn hawliau dynol sylfaenol a rhaid eu cynnal trwy’r amser yn ystod profiad person hŷn yn yr ysbyty. Rhaid i ni sicrhau bod pobl hŷn mewn sefyllfaoedd lle mae’n hawdd eu niweidio yn cael eu diogelu a’u cefnogi a bod y staff sy’n gofalu amdanyn nhw wedi cael eu hyfforddi i ddeall iechyd a lles cleifion hŷn”.

Adroddiad Coleg Brenhinol y Nyrsys, ‘Safe staffing for older people’s wards’ – yn llawn