Ymholiadau o’r Cyfryngau

CYFWELIADAU AR Y CYFRYNGAU / CORONAFEIRWS

Bydd y Comisiynydd ar gael i wneud cyfweliadau ar y cyfryngau (naill ai cyfweliadau byw neu gyfweliadau wedi’u recordio ymlaen llaw) yn ystod cyfnod achosion coronafeirws. 

Ond mae swyddfa’r Comisiynydd ar gau (mae’r Comisiynydd a’i thîm yn gweithio o’u cartrefi), ac mae hyn yn golygu na fydd hi’n gallu cael ei chyfweld mewn stiwdios teledu/radio. 

Bydd cyfweliadau dros Skype, Facetime neu dros y ffôn yn bosib o hyd, a bydd modd darparu datganiadau/sylwadau ysgrifenedig wrth wneud cais am hynny. 

Am holl ymholiadau o’r cyfryngau yn ystod oriau gwaith, cysylltwch â:

Richard Jones, Pennaeth Cyfathrebu.

Ffon: 029 20445040 / 07515 288271

Ebost: richard.jones@olderpeoplewales.com 

Am ymholiadau o’r cyfryngau tu allan i oriau gwaith, cysylltwch â: 07515 288271

Am holl ymholiadau eraill, cysylltwch â switsfwrdd y Commisiynydd ar 029 2044 5030 neu gofyn@olderpeoplewales.com