• Pwysigrwydd dod â chenedlaethau at ei gilydd

  01.5.19

  Yr wythnos hon, mae’r Comisiynydd wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd â’r Comisiynydd Plant a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i dynnu sylw at bwysigrwydd gweithgareddau sy’n pontio’r cenedlaethau. Yn ei blog diweddaraf, mae hi’n ystyried sut gallai’r math hwn o weithgareddau helpu i roi terfyn ar oedraniaeth a chamdriniaeth, a gwneud ein cymunedau’n fwy cyfeillgar i oedran...

 • Diwrnod Hawliau Dynol 2018: Cyfle i Cymru fod ar flawn y gad ledled y byd

  10.12.18

  Mae Diwrnod Hawliau Dynol yn ein hatgoffa pam mae hawliau yn bwysig i ni i gyd, drwy dynnu ein sylw at sut mae hawliau yn ein hamddiffyn a’r gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud i’n bywydau, heb i ni sylwi yn aml iawn.

 • Gall Diwrnod Hawliau Gofalwyr newid bywydau

  30.11.18

  Mae diogelu a hyrwyddo hawliau pobl hŷn yn rhan allweddol o fy ngwaith fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Rydw i’n falch o gefnogi Diwrnod Hawliau Gofalwyr, gan ymuno i ddathlu popeth y mae gofalwyr yn ei wneud a hyrwyddo'r hawliau sydd ganddynt.

 • Gwasanaethau yn y gymuned: rhan allweddol o batrwm cymdeithas lle gall pobl heneiddio’n dda

  10.10.18

  Ers i mi gychwyn fel Comisiynydd ym mis Awst, rydw i wedi ymweld â llawer o wasanaethau arbennig yn y gymuned drwy Gymru sy’n darparu cefnogaeth i bobl hŷn ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w bywydau.

 • Gweithio i wireddu hawliau

  04.10.18

  Roedd yn Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar ddydd Llun (1 Hydref), sef diwrnod lle mae pobl hŷn a’u cyfraniad i gymdeithas yn cael eu dathlu ym mhedwar ban byd...

 • Myfyrio ar fy wythnos gyntaf fel Comisiynydd

  29.8.18

  Wrth fyfyrio ar fy wythnos gyntaf fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, a dreuliais yn teithio ledled Cymru yn cyfarfod ac yn sgwrsio â phobl hŷn, y gair sy’n dod i’r meddwl yw ‘hyder’