Sioe Deithiol Ymgysylltu

Mae gwaith y Comisiynydd yn cael ei arwain gan yr hyn a ddywed pobl hŷn sy’n bwysig iddynt hwy ac mae eu llais yn ganolog i bopeth a wnawn. Mae hi’n ymestyn allan at fwy o bobl hŷn nag erioed i sicrhau eu bod yn gwybod beth yw ei gwaith a sut mae hi’n ei wneud e ac i wybod y gallant barhau i ddylanwadu ar waith y Comisiynydd.

Ym mis Mehefin, cychwynnodd ein Sioe Ymgysylltu Deithiol, gan gysylltu â phobl hŷn mewn amrywiaeth eang o grwpiau lleol mewn cymunedau ledled Cymru.

Cliciwch yma i weld ble mae’r Comisiynydd wedi bod hyd yma ac i ddysgu mwy am y bobl a’r grwpiau rhyfeddol y daeth hi ar eu traws ar ei thaith.

Mae’r Comisiynydd eisiau cysylltu â mwy o bobl hŷn nag erioed felly byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi os hoffech i ni ymweld â chi. Ffoniwch ni ar 03442 640670 neu e-bostiwch post@olderpeoplewales.com gan roi ‘Engagement Roadshow’ ym mlwch testun eich neges.