Ymgysylltu Effeithiol gydag Awdurdodau Lleol: Pecyn cymorth ar gyfer Pobl Hŷn

Mae’r Pecyn Cymorth hwn wedi cael ei gyhoeddi fel offeryn ymarferol i helpu pobl hŷn sicrhau bod eu barn yn cael ei glywed gan eu Hawdurdodau Lleol, a bod eu barn yn cael ei adlewyrchu’n llawn mewn unrhyw newidiadau sy’n digwydd i wasanaethau cymunedol drwy Gymru.

Cliciwch yma i lawrlwytho

Cliciwch yma i lawrlwytho'r Gronfa Ddata Gwybodaeth Awdurdod Lleol ar gyfer Gwasanaethau Cymunedol

Cliciwch yma ar gyfer esiamplau o arferion da yng ngwasanaethau cymunedol a chyhoeddus arloesol ar gyfer pobl hŷn