Darparwyr Eiriolaeth

Yma mae gwybodaeth a manylion cyswllt am Ddarparwyr Eiriolaeth yn eich ardal chi.#

Advocacy Matters Wales
029 2023 3273
advocacymatterswales.co.uk 

Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd-Ddwyrain Cymru
01352 759332 

https://www.asnew.org.uk 

Cefnogaeth Eiriolaeth Cymru
029 2054 0444

ascymru.org.uk 

Eiriolaeth Gorllewin Cymru 
01437 762935

advocacywestwales.org.uk    

Age Connects Caerdydd a'r Fro
029 2068 3600

ageconnectscardiff.org.uk

Age Connects Morgannwg 
01443 490650 

acmorgannwg.org.uk

Age Connects Castell-nedd Port Talbot
01639 617333

acnpt.org.uk

Age Cymru Gwent 
01633 763330

agecymrugwent.org

Age Cymru Gwynedd a Mon
01286 677711

acgm.co.uk 

Cymdeithas Alzheimer's (Gogledd, De & Canol Cymru)
0300 222 11 22

alzheimers.org.uk

Llais a Dewis Pen-y-bont ar Ogwr
0808 801 0330

http://bridgendvoiceandchoice.cymru/#home

Porth Eiriolaeth Caerdydd a'r Fro
0808 801 0577

cvag.cymru

CADMHAS (Gwasanaeth Eirolaeth Iechyd Meddyl Conwy a Sir Ddinbych)
0300 7701842

cadmhas.co.uk

Canolfan Byw Annibynnol DEWIS 
01443 827930
dewiscil.org.uk

Eiriol (Eiriolaeth Annibynnol Dros Iechyd Meddwl a Gofalwyr)
0800 206 1387

eiriol.org.uk

Mental Health Matters Wales 
01656 651450

mhmwales.org

GACGC - Gwasanaeth Eirolaeth Annibynol
01248 670852

nwaaa.co.uk