Canolfan Adnoddau Eiriolaeth

Mae eiriolaeth yn chwarae rôl hanfodol mewn cefnogi pobl hŷn i fynegi eu safbwyntiau, eu dymuniadau a’u teimladau, ac mewn sicrhau eu bod yn gallu llywio a chymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n cael eu gwneud am eu bywydau mewn ffordd ystyrlon. Yma mae gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol amrywiol am eiriolaeth a’r ffyrdd y gall eiriolwr eich cefnogi chi, yn ogystal â manylion am ddarparwyr eiriolaeth yn eich ardal. 

Os ydych chi’n pryderu nad yw eich llais yn cael ei glywed, rhaid Gofyn Am Eiriolaeth.

Gwybodaeth Eiriolaeth

Darparwyr Eiriolaeth

Gwybodaeth i Weithwyr Proffesiynol

Age
Cymru