Cyfeiriadur o Wasanaethau Cymorth ar gyfer Camdriniaeth

Dod o hyd i gefnogaeth

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol

Darllen Mwy

Dod o hyd i gefnogaeth

I’ch rhoi mewn cysylltiad â’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael, mae’r Comisiynydd wedi creu cyfeiriadur o wasanaethau a sefydliadau a all eich helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin, os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl o gael eich cam-drin, neu’n poeni am rywun arall.

Drwy ddefnyddio'r cyfeiriadur, gallwch ddod o hyd i’r cymorth yn eich ardal leol neu fanylion mudiadau cenedlaethol a gwasanaethau arbenigol.

Ewch i’r Cyfeiriadur o Wasanaethau Cymorth ar gyfer Camdriniaeth


Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol

Yma fe welwch amrywiaeth o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol a all helpu i’ch amddiffyn chi, neu’r bobl sy’n bwysig i chi, rhag camdriniaeth, troseddau a sgamiau.

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol


Cydweithio i amddiffyn a chefnogi pobl hŷn 

Ym mis Ebrill 2020, sefydlodd y Comisiynydd grŵp gweithredu o sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y cymorth sydd ei angen arnynt i'w cadw'n ddiogel a'u hamddiffyn rhag camdriniaeth a throsedd. 

Darllen Mwy