Gwasanaethau Cam-Drin Domestig

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod wedi dioddef cam-drin domestig, neu mewn perygl o hynny, mae nifer o fudiadau cenedlaethol y gallwch chi gysylltu â nhw i gael cymorth.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell gymorth 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer unrhyw un sydd wedi profi cam-drin domestig/trais rhywiol, trais yn erbyn menywod, neu sy’n poeni am ffrind neu berthynas sy’n profi unrhyw fath o drais neu gam-drin.

Ffôn: 0808 80 10 800

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Gwefan: https://llyw.cymru/byw-heb-ofn

Llinell Gymorth i Ddynion

Cyngor a chymorth i ddynion sy’n profi Cam-drin a Thrais Domestig.

Ffôn: 0808 801 0327

E-bost: info@mensadviceline.org.uk

Gwefan: http://www.mensadviceline.org.uk/

Mae’r map isod yn dangos mudiadau cenedlaethol ledled Cymru y gallwch chi gysylltu â nhw i gael cymorth a chefnogaeth.