Cysylltiadau â sefydliadau eraill

Isod ceir dolenni i sefydliadau allweddol eraill sydd â gwaith yn canolbwyntio ar gydraddoldeb, hawliau dynol neu fynd i’r afael â gwahaniaethu:

Sefydliad Hawliau Dynol Prydain – Prosiect a Chyhoeddiadau Pobl Hŷn a Hawliau Dynol
http://www.bihr.org.uk/projects/older-people-and-human-rights-project
 
Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban – Hyfforddiant Gofalu am Hawliau
http://www.scottishhumanrights.com/health-social-care/care-about-rights/
 
Age UK – Gwahaniaethu a Hawliau
http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/discrimination-and-rights/
 
Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar oed
https://www.equalityhumanrights.com/cy/advice-and-guidance/gwahaniaethu-ar-sail-oedran