Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Mae’n hanfodol ein bod yn herio oedraniaeth ar bob cyfle. Fodd bynnag, mae nifer o bobl hŷn wedi dweud wrthym eu bod yn ei chael hi’n anodd adnabod gwahaniaethu ar sail oedran, a dydyn nhw ddim yn siŵr sut i fynd ati i herio oedraniaeth pan fyddant yn ei wynebu.

Dyma pam rydym wedi datblygu canllaw newydd - Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth - sy’n darparu amrywiaeth o wybodaeth am y gwahanol fathau o oedraniaeth a rhagfarn ar sail oedran y gallai pobl brofi, y ffyrdd y gellid herio oedraniaeth a rhagfarn ar sail oedran, a’r sefydliadau sy’n gallu cynnig cymorth a chefnogaeth. 

Cliciwch yma i lawrlwytho Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth