Adnoddau defnyddiol

Cymunedau oed-gyfeillgar

Gwneud Cymru'n genedl o gymunedau oed-gyfeillgar: Canllaw ymarferol i greu newid yn eich cymuned
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Canllaw busnes oed-gyfeillgar 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Rhwydwaith y DU o gymunedau oed-gyfeillgar
Y Ganolfan Heneiddio’n Well

Byd sy’n Oed-Gyfeillgar
Sefydliad Iechyd y Byd

Rhwydwaith byd-eang WHO ar gyfer dinasoedd a chymunedau oed-gyfeillgar
Sefydliad Iechyd y Byd

Llawlyfr oed-gyfeillgar
Prifysgol Manceinion

Dod yn gyflogwr oed-gyfeillgar
Y Ganolfan Heneiddio’n Well

Adnoddau Heneiddio’n Dda yng Nghymru

Storïau Heneiddio’n Dda yng Nghymru

Sut i heneiddio’n dda: Canllaw i gynllunio ar gyfer bywyd gwell pan fyddwch yn hŷn
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw: Cynllunio ar gyfer eich dyfodol – heddiw
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan / Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Gwneud gwahaniaeth: Canllaw cryno i’ch helpu ymdrin ag unigrwydd
CADR (Y Ganolfan Ymchwil Heneiddio a Dementia) / Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Mae fersiwn sain ar gael hefyd

Canllaw cryno ar gyfer cefnogi pobl â dementia
Cymuned sy’n Cefnogi Dementia Aberhonddu / Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Mae fersiwn sain ar gael hefyd