Sut mae cymryd rhan

Beth am annog eich cyngor i fod yn fwy oed-gyfeillgar

Rydym yn cefnogi cynghorau tref, cymuned a sir ledled Cymru i gael eu cydnabod am eu hymdrechion i fod yn fwy oed-gyfeillgar.

Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi llofnodi Datganiad Dulyn, ymrwymiad i ddatblygu cymunedau sydd o blaid pobl hŷn. Beth am gysylltu â’ch Cynghorwyr lleol a gofyn iddyn nhw ymrwymo i weithio i sicrhau bod eich cymuned yn cael ei chydnabod fel un sy’n oed-gyfeillgar?

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y broses cydnabod oed-gyfeillgar

Hyrwyddo’r Cerdyn Heneiddio'n Dda

Mae’r Cerdyn Heneiddio'n Dda yn fenter sy'n cael ei rhedeg gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cymunedau oed-gyfeillgar.

Mae’r Cerdyn Heneiddio’n Dda yn helpu pobl hŷn i fod yn annibynnol ac i barhau i wneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw. Mae’r cardiau yn cynnwys negeseuon syml y gellir eu defnyddio i roi gwybod i bobl y gallai fod angen ychydig o help neu gymorth arnynt. Maen nhw’n cael eu darparu mewn waled cerdyn teithio, a byddant yn hawdd eu hadnabod.

Rydym ni angen cymorth gennych i hyrwyddo’r cynllun, helpu i ddosbarthu’r cardiau ac annog busnesau a sefydliadau i gymryd rhan.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y Cerdyn Heneiddio'n Dda

Sefydlu prosiect neu grŵp oed-gyfeillgar lle rydych chi’n byw

Mae bod yn gymuned oed-gyfeillgar yn golygu mwy na dim ond strategaethau’r llywodraeth a mentrau awdurdodau lleol, mae’n golygu pobl leol yn dod ynghyd i wneud eu cymunedau’n lleoedd gwell i fyw ynddynt.

Rydym wedi datblygu canllaw sy’n darparu cyngor syml ac ymarferol i unrhyw un sy’n bwriadu gwneud y mannau maen nhw’n byw yn fwy cynhwysol i bobl o bob oed. Mae hefyd yn cynnwys rhai syniadau ar y math o bethau y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod eich cymuned yn fwy oed-gyfeillgar.

Cliciwch yma i lawrlwytho Gwneud Cymru yn genedl o gymunedau sy’n oed-gyfeillgar: Canllaw ymarferol i greu newid yn eich cymuned