Beth yw cymunedau oed-gyfeillgar?

Dylai pawb yng Nghymru fod yn gallu heneiddio’n dda. Mewn cymunedau sy’n oed gyfeillgar, mae pobl hŷn yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, yn cael eu cynnwys ac yn cael eu parchu, ac yn gallu:

mynd a dod

  • gwneud y pethau maent eisiau eu gwneud
  • byw bywydau iach a gweithgar
  • bod yn ymwybodol o’r wybodaeth ddiweddaraf
  • dweud eu dweud 

Mae cymunedau sydd o blaid pobl hŷn yn gymunedau goddefgar, trugarog a chynhwysol.  Pan fydd cymunedau’n dod at ei gilydd i fod yn fwy o blaid pobl hŷn, mae hynny’n dda i bawb sy’n byw yno. 

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn eisiau i Gymru fod y lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo, ac mae’n gweithio ledled Cymru i annog a chefnogi'r gwaith o ddatblygu cymunedau sydd o blaid pobl hŷn. 

Gwneud Cymru’n genedl o gymunedau sy’n gyfeillgar i oed: Arweiniad ymarferol i greu newid yn eich cymuned

Canllaw ymarferol am cymunedau sy’n edrych i wneud eu cymdogaethau yn fwy ystyriol o oedran. Wedi ei cynhyrchu gan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

LAWRLWYTHO