Swyddi Gwag

Sbarduno Newid i Bobl Hŷn ledled Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais annibynnol ac yn hyrwyddwr ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru. Drwy weithio i’r Comisiynydd, byddwch yn rhan o sefydliad deinamig a phrysur sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol er mwyn gwneud Cymru yn lle da i dyfu’n hŷn ynddo.

Rydym yn chwilio am Arweinydd Diogelu i arwain yn weithredol ar flaenoriaeth y Comisiynydd, sef atal cam-drin pobl hŷn yng Nghymru.

Drwy weithio gyda’r Comisiynydd a mudiadau allweddol ledled Cymru, byddwch yn rhoi eich gwybodaeth a’ch profiad ym maes diogelu mewn i rôl allweddol fydd yn trawsnewid yr ymwybyddiaeth o, a’r adwaith i, gamdriniaeth pobl hŷn.Iechyn ar Waith