Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn awdurdod rhestredig o dan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. Mae hwn yn golygu bod yn rhaid i ni ddilyn y ‘dyletswyddau cyffredinol’ i hyrwyddo cydraddoldeb. Am fyw o wybodaeth ynghylch y Deddf Cydraddoldeb 2011 a’r dyletwysddau cyffredinol, cliciwch yma.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’i staff wedi ymrwymo i fod yn gwbl gefnogol i’r Ddeddf Cydraddoldeb ac maent yn anelu at gynnwys y Ddeddf ym mhopeth mae’r Comisiynydd yn ei wneud. Hefyd, mae’r Comisiynydd wedi’i rwymo’n gyfreithiol i ddarparu Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n cynnwys Amcanion Cydraddoldeb y bydd rhaid i’r Comisiynydd gyflawni yn eu herbyn mewn cylchoedd o bedair blynedd. Mae gan y Comisiynydd ddyletswydd i adrodd yn ôl ar gynnydd yn flynyddol.

Mae’r strategaeth hon yn cychwyn drwy egluro dull y Comisiynydd o weithredu mewn perthynas â’r Ddeddf Cydraddoldeb. Yna mae’n darparu manylion am rôl y Comisiynydd, a fydd o gymorth i egluro pam fod y Comisiynydd wedi geirio ei Amcanion mewn ffordd benodol – yn wahanol i gynghorau lleol a byrddau iechyd, sefydliad bychan yw’r Comisiynydd, sy’n darparu nifer cymharol isel o wasanaethau uniongyrchol. Yna mae’r strategaeth yn datgan y gwaith y mae'r Comisiynydd wedi'i wneud eisoes er mwyn hybu cydraddoldeb. Y darnau hiraf yn y strategaeth yw'r amcanion eu hunain, gyda thri nod sy’n adlewyrchu ein rôl a’n cyfrifoldebau yn sail iddynt.

Cliciwch yma i lawrlwytho Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2020/21

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2020/21- Data (.zip)

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2019/20

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2019/20 - Data (.zip)

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2018/19

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2018/19 - Data (.zip)

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2017/18

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2017/18 - Data (.zip)

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2016/17

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2015/16

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2014/15

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2013/14

Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol 2012/13