Ymholiadau o’r Cyfryngau

Am holl ymholiadau o’r cyfryngau yn ystod oriau gwaith, cysylltwch â:

Richard Jones, Pennaeth Cyfathrebu

Ffon: 029 20445040 / 07515 288271

Ebost: richard.jones@olderpeoplewales.com 

Am ymholiadau o’r cyfryngau tu allan i oriau gwaith, cysylltwch â: 07515 288271

Am holl ymholiadau eraill, cysylltwch â switsfwrdd y Commisiynydd ar 029 2044 5030 neu gofyn@olderpeoplewales.com