Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae Heléna dechreuodd yn swydd yn 2018 ar ôl dros 30 mlynedd o weithio ar faterion sy’n ymwneud â heneiddio a phobl hŷn. Gan ddechrau ei gyrfa’n gweithio’n uniongyrchol gyda phobl hŷn a’u teuluoedd mewn canolfannau dydd a chartrefi gofal, mae hi wedi dylanwadu ar bolisi cyhoeddus, wedi ymgyrchu dros newid ac wedi datblygu a darparu gwasanaethau cymorth i bobl hŷn.

Cyn iddi gael ei phenodi yn Gomisiynydd Pobl Hŷn, roedd Heléna yn Brif Weithredwr Carers UK, sef yr elusen aelodaeth genedlaethol ar gyfer gofalwyr di-dâl. Mae ei phrofiad cyn hynny’n cynnwys bod yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau yn Age UK, Pennaeth Polisi yn Age Concern England a Rheolwr Strategaeth Gorfforaethol yn Anchor.

Mae Heléna wedi arwain a chyfrannu at nifer o grwpiau cynghori Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a oedd yn edrych ar bynciau a oedd yn cynnwys gofal a chymorth, tai, dementia a gofalwyr. Treuliodd flwyddyn ar secondiad hefyd yn gweithio ar faterion pobl hŷn yn yr Adran Iechyd.

Mae Heléna yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Herio Heneiddio’n Iach Strategaeth Ddiwydiannol y DU ac mae hi’n Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Yn 2017 cafodd Heléna CBE am ei gwasanaethau i ofalwyr.