Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Yn yr adran hon gallwch weld dolenni i gysylltu â pholisïau a gweithdrefnau’r Comisiynydd:

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl gyffredinol ichi weld yr wybodaeth sydd gan y Comisiynydd Pobl Hŷn. Rhagor o fanylion am sut i ofyn am wybodaeth gennyn ni.

Rydyn ni’n trefnu bod llawer o’n gwybodaeth ar gael yn gyhoeddus drwy gyfrwng ein cynllun cyhoeddi.

Gallwch weld sut mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn ymdrin â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r ddeddfwriaeth berthynol yn ein Polisi ar Weld Gwybodaeth.

Os hoffech chi wneud cwyn yn erbyn y Comisiynydd Pobl Hŷn, gallwch weld ein Polisi Cwynion yma.

Polisi Gweithredoedd Annerbyniol - Mae’r polisi yma yn cadarnhau y ffordd rydym ni yn rheoli y nifer fach o ymholwyr ac achwynwyr, lle mae eu gweithredoedd neu ymddygiad tuag at staff yComisiynydd yn cael ei cysidro yn annerbyniol. 

Polisi Chwythwyr Chwiban: Datgeliadau Diddordeb Cyhoeddus sydd yn dod i sylw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru - Mae’r polisi yma yn amlinellu dull y Comisiynydd pan mae hi yn cael ei chysylltu gan weithiwr o fudiad arall ynglyn a camweddau yn eu gweithle ac eisiau cwyno neu ‘chwythu’r chwiban’.