Cofrestr o argymhellion

Mae’r Gofrestr o Argymhellion yn cynnwys yr holl ymatebion a dderbyniwyd o’r sefydliadau sydd yn ynghlwm i’r Adolygiad, yn amlinellu y gweithredoedd y byddant yn eu cymryd er mwyn ateb pob Anghenion Gweithredu, yn ogystal â dadansoddiad y Comisiynydd o bob ymateb.