Cael gafael ar y wybodaeth a’r gwasanaethau sydd ei angen arnoch: Deall Eich Hawliau

Cael gafael ar y wybodaeth a’r gwasanaethau sydd ei angen arnoch – mewn ffordd gyfleus i chi

Mae gallu cael gafael ar y wybodaeth a’r gwasanaethau sydd ei angen arnom, mewn ffordd sy’n gyfleus i ni, yn bwysig i ni gyd.

Ond wyddoch chi fod gennych hawliau i dderbyn gwybodaeth a gwasanaethau, sy’n elfen hanfodol o’n hawliau dynol? 

Dyna pam y mae’r Comisiynydd wedi defnyddio ei phwerau cyfreithiol i gyhoeddi canllawiau ffurfiol ar gyfer awdurdodau lleol (cynghorau) a byrddau iechyd, yn egluro pa fesurau sydd angen bod yn eu lle i sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau, a bod eu hawliau’n cael eu cynnal.

Lawrlythwch ein taflen wybodaeth a darganfod mwy

Fersiwn Sain

Fersiwn BSL