Ailystyried Seibiant

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn cynnal cyfres o sesiynau trafod ledled Cymru er mwyn clywed gan bobl hŷn sy’n byw â dementia a’r rheini sy’n gofalu amdanyn nhw ynglŷn â'r hyn yr hoffen nhw i gymorth seibiant / egwyl fer ei gynnig.

I archebu eich lle ar-lein, cliciwch yma 

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiadau? 

  • Pobl sy’n byw â dementia
  • Pobl sy’n gofalu am rywun sy’n byw â dementia

Nodau

  • Clywed profiadau pobl o ddarpariaeth seibiant / egwyl fer
  • Adnabod arferion da a beth all hybu profiadau mwy cadarnhaol i bobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr.

Caiff y digwyddiadau eu cefnogi gan My Home Life Cymru a Phrifysgol Abertawe. Bydd canlyniadau’r gwaith hwn yn ffurfio adroddiad a galwad i weithredu, a fydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod tymor y Gwanwyn 2018. 

Dyddiad / lleoliad y digwyddiadau

31 Ionawr 2018 - Canolfan Celfyddydau Chapter, Caerdydd (mwy o wybodaeth)

2 Chwefror 2018 - Prifysgol De Cymru, Pontypridd (mwy o wybodaeth)

7 Chwefror 2018 - Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau, Llandrindod (mwy o wybodaeth)

9 Chwefror 2018 - Clwb Me, Myself and I, Llansawel (mwy o wybodaeth) - POB LLE WEDI EI GYMRYD

23 Chwefror 2018 - Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog (mwy o wybodaeth) - POB LLE WEDI EI GYMRYD

26 Chwefror 2018 - Y Gât, Sanclêr (mwy o wybodaeth) - POB LLE WEDI EI GYMRYD

28 Chwefror 2018 - Eglwys Fethodistaidd Cas-gwent, Cas-gwent (mwy o wybodaeth) - POB LLE WEDI EI GYMRYD

Mae pob lleoliad yn hygyrch a bydd lle parcio ar gael.

Rydym yn croesawu cyfraniadau yn Gymraeg. 

Bydd cinio ysgafn ar gael yn y digwyddiadau, a bydd opsiynau llysieuol yn cael eu darparu. Rhowch wybod i ni os oes gennych chi unrhyw anghenion deietegol eraill. 

I archebu eich lle ar-lein, cliciwch yma 

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu eich lle dros y ffôn neu e-bost, cysylltwch â ni ar 03442 640670 / post@olderpeoplewales.com