Pro forma ar gyfer darparwyr cartrefi gofal

Bydd y pro-forma yn eich arwain drwy’r holl Anghenion Gweithredu sy’n berthnasol i Ddarparwyr Cartrefi Gofal, sy’n cynnwys gofod i chi i nodi sylwadau lle bydd angen. Mae cyfanswm o 10 cam gweithredu ar gyfer darparwyr cartrefi gofal, gyda rhai ohonynt yn ddibynnol ar weithredoedd a chyfrifoldebau cyrff statudol. 

Bydd angen i chi ymateb i Anghenion Gweithredu y Comisiynydd erbyn 24 Awst 2015, yn unol â’r amserlenni a nodir yn adran 15 y Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn, a Rheoliadau 2007. Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol arnoch chi fel corff sy’n destun yr Adolygiad.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r pro forma

Ar ôl ei lenwi, e-bostiwch y profforma i review.adolygiad@olderpeoplewales.com neu ei bostio i:

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Adeiladau Cambrian 
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FL