Craffu ar Ddatganiadau Ansawdd Blynyddol Byrddau Iechyd 2014-15

Chwefror 10, 2016

Mae Datganiadau Ansawdd Blynyddol yn gyfle i Fyrddau Iechyd yng Nghymru i roi sicrwydd i bobl hŷn ar hyd a lled Cymru am y diogelwch, yr effeithiolrwydd, yr urddas a’r tosturi o fewn y gofal iechyd y maent yn ei dderbyn, a hynny mewn ffordd glir a hygyrch. Mae’r Comisiynydd wedi ystyried i ba raddau y mae’r dogfennau hyn yn llwyddo i gyfathrebu â phobl hŷn a rhoi sicrwydd iddynt.

Mae Datganiadau Ansawdd Blynyddol yn gyfle i Fyrddau Iechyd yng Nghymru i roi sicrwydd i bobl hŷn ar hyd a lled Cymru am y diogelwch, yr effeithiolrwydd, yr urddas a’r tosturi o fewn y gofal iechyd y maent yn ei dderbyn, a hynny mewn ffordd glir a hygyrch.

Mae’r Comisiynydd wedi ystyried i ba raddau y mae’r dogfennau hyn yn llwyddo i gyfathrebu â phobl hŷn a rhoi sicrwydd iddynt. Er bod lle bob amser i ddatblygu’n barhaus, mae’n amlwg bod pethau’n gadarnhaol a bod yr adborth a ddarparwyd i Fyrddau Iechyd ar eu Datganiadau Ansawdd Blynyddol yn 2013/14 wedi’i ddefnyddio mewn ffordd gadarnhaol ac adeiladol.

Mae’r Comisiynydd yn croesawu'r ffaith fod nifer o’r Datganiadau hyn yn cyfeirio at ymrwymiad Byrddau Iechyd at well adroddiadau ar sail canlyniadau (mewn meysydd sy’n hynod berthnasol i bobl hŷn, fel ymataliaeth, hydradiad a chwympiadau) yn eu cyfarfodydd Bwrdd ac yn eu Datganiadau Ansawdd Blynyddol.

Mae’r Comisiynydd hefyd yn falch bod nifer o Fyrddau Iechyd wedi dechrau adrodd am ansawdd gofal pobl hŷn mewn cartrefi gofal yn dilyn ei Hadolygiad o Gartrefi Gofal.

Mae Dadansoddiad y Comisiynydd o'r Datganiadau Ansawdd Blynyddol 2014/15 ar draws Cymru gyfan ar gael isod:

Datganiadau Ansawdd Blynyddol 2014/15 Crynodeb o ddadansoddiad ar gyfer Cymru gyfan

Datganiadau Ansawdd Blynyddol’ 2014/15 Beirniadaeth Cymru Gyfan