Craffu ar Ddatganiadau o Fwriad ar gyfer Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mai 06, 2015

Fel rhan o’i gwaith i wella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, mae’r Comisiynydd wedi galw ar well integreiddio rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, pan fydd eu hangen arnynt.

Fel rhan o’i gwaith i wella ansawdd iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, mae’r Comisiynydd wedi galw ar well integreiddio rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, pan fydd eu hangen arnynt.

Mae’r Comisiynydd wedi croesawu’r ffocws diweddar ar wella integreiddio gan Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol. Roedd hyn yn cynnwys cyhoeddi’r ‘Datganiadau o Fwriad ar gyfer Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer Pobl Hŷn ag Anghenion Cymhleth’.

Mae’r Comisiynydd wedi edrych ar y datganiadau hyn o safbwynt person hŷn ac wedi rhoi adborth i Fyrddau Iechyd ac Awdurdodau Lleol, ac i Lywodraeth Cymru, sy’n dangos yn glir ble mae angen gwneud gwelliannau a sut beth fyddai llwyddiant.

Mae dadansoddiad ac adborth y Comisiynydd ar gael i’w llwytho i lawr isod:

Dadansoddiad o Ddatganiadau o Fwriad

Adborth i Awdurdodau Lleol / Byrddau Iechyd

Adborth i Lywodraeth Cymru