Craffu ar Ddatganiadau Ansawdd Blynyddol Byrddau Iechyd

Mawrth 26, 2015

Mae Byrddau Iechyd Cymru yn cyhoeddi Datganiadau Ansawdd Blynyddol i roi gwybodaeth i’r cyhoedd am eu perfformiad a sut maen nhw’n defnyddio eu hadnoddau i ddarparu gwasanaethau diogel, effeithiol ac sy’n canolbwyntio ar y cleifion er mwyn sicrhau bod eu gofal yn urddasol ac yn drugarog. Roedd y Comisiynydd wedi ymrwymo i gyhoeddi dadansoddiad o Ddatganiad pob Bwrdd Iechyd. Byddai’n gwneud hyn drwy ddefnyddio saith cwestiwn i asesu a fydd yn cyflawni ei nodau i gyfathrebu’n effeithiol â phobl hŷn yng Nghymru a rhoi sicrwydd iddyn nhw.

Mae Byrddau Iechyd Cymru yn cyhoeddi Datganiadau Ansawdd Blynyddol i roi gwybodaeth i’r cyhoedd am eu perfformiad a sut maen nhw’n defnyddio eu hadnoddau i ddarparu gwasanaethau diogel, effeithiol ac sy’n canolbwyntio ar y cleifion er mwyn sicrhau bod eu gofal yn urddasol ac yn drugarog. 

Ar ôl rhoi canllawiau i’r Byrddau Iechyd i gefnogi ac i gyfrannu at y gwaith o ddatblygu Datganiadau Ansawdd Blynyddol 2013/14, roedd y Comisiynydd wedi ymrwymo i gyhoeddi dadansoddiad o Ddatganiad pob Bwrdd Iechyd. Byddai’n gwneud hyn drwy ddefnyddio saith cwestiwn i asesu a fydd yn cyflawni ei nodau i gyfathrebu’n effeithiol â phobl hŷn yng Nghymru a rhoi sicrwydd iddyn nhw.

Roedd y Comisiynydd wedi darparu dadansoddiad o’r Datganiadau Ansawdd Blynyddol dros Gymru gyfan, yn ogystal ag adborth i bob Bwrdd Iechyd. Mae’r rhain ar gael isod. 

Llythyr a anfonwyd at y Byrddau Iechyd ynghylch dadansoddiad o Ddatganiadau Ansawdd Blynyddol

Llythyr a anfonwyd at Lywodraeth Cymru ynghylch dadansoddiad o Ddatganiadau Ansawdd Blynyddol

Adborth Datganiad Ansawdd Blynyddol: Cymru-gyfan

Adborth Datganiad Ansawdd Blynyddol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Adborth Datganiad Ansawdd Blynyddol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Adborth Datganiad Ansawdd Blynyddol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Adborth Datganiad Ansawdd Blynyddol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Adborth Datganiad Ansawdd Blynyddol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Adborth Datganiad Ansawdd Blynyddol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Adborth Datganiad Ansawdd Blynyddol: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Adborth Datganiad Ansawdd Blynyddol: Ymddiriedolaeth GIG Felindre