Adroddiadau Blynyddol

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2015-16: Sbarduno Newid, Gwella Bywydau

  06.6.16

  Heddiw, yr wyf wedi cyhoeddi fy adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad diwethaf er gwybodaeth i chi, sy’n nodi’r ystod eang o waith y cyflawnais yn ystod 2015-16 er mwyn sicrhau newid ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

 • Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2014-15

  10.6.15

  Heddiw lansiais fy nhrydedd adroddiad effaith a chyrhaeddiad, ‘Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn yng Nghymru’, sy'n amlygu'r camau gweithredu rwyf i wedi'u cymryd ar ran pobl hŷn yn ystod 2014-15, fel eu llais a'u hyrwyddwr annibynnol, i sbarduno’r newid y maent wedi dweud wrthyf i eu bod am ei weld ac y mae angen iddynt ei weld.

 • Sbarduno Newid i Bobl Hŷn: Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2013-14

  04.6.14

  Heddiw cyhoeddodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ‘Sbarduno Newid i Bobl Hŷn’, ei hail adroddiad effaith a chyrhaeddiad, sy’n tynnu sylw at y camau a gymerwyd ganddi yn ystod 2013-14 i wneud Cymru yn lle da i heneiddio.

 • Sefyll dros Hawliau ac Eirioli: Ardroddiad ar Effaith a Chyrhaeddiad

  30.6.13

  Ar 26 Mehefin 2013, lansiodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sarah Rochira, ei hadroddiad Effaith a Chyrhaeddiad cyntaf, 'Sefyll dros Hawliau ac Eirioli', sy'n tynnu sylw at y camau y mae wedi'u cymryd ers iddi ddechrau yn y swydd ym mis Mehefin 2012 tan fis Mawrth 2013, ei naw mis cyntaf fel Comisiynydd, er mwyn sicrhau’r newid y mae pobl hŷn wedi dweud wrthi y mae arnynt ei eisiau a’i angen.

 • Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2011/12

  26.9.12

  Heddiw, cyhoeddodd Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ei hadroddiad blynyddol ar gyfer 2011/12 yn ffurfiol. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r rôl a gyflawnodd y Comisiwn dros y flwyddyn ddiwethaf yn cefnogi pobl hŷn ledled Cymru.

 • Aroddiad y Comisiynydd 2010-11 a gyhoeddwyd

  30.9.11

  Mae Adroddiad y Comisiynydd ar gyfer 2010-11, sy’n manylu ar yr ystod eang o waith a wnaed gan y Comisiwn Pobl Hŷn yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf ac yn amlinellu’r cynlluniau a’r blaenoriaethau sydd gen i at y dyfodol.

 • Adolygiad Blynyddol 2008/2009

  01.10.10

  Cafodd rôl Comisiynydd Pobl Hyˆn Cymru ei chreu gydag ystod o bwerau i helpu i wella bywydau pobl hyˆn yng Nghymru. Dyma’r Comisiwn cyntaf o’i fath yn y byd ac rydyn ni’n arloesi gwaith a all gael ei ddilyn yn rhyngwladol. Bu llawer o grwpiau ac unigolion yn gweithio’n galed i ddod â’r swydd annibynnol hon i fodolaeth, ac mae pwerau’r Comisiynydd yn adlewyrchu eu bwriad difrifol, sef herio’r rhwystrau a’r gwahaniaethu sy’n wynebu pobl hyˆn.

 • Adroddiad Cyntaf Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2008

  01.10.08

  Lansiodd y Comisiwn Dod i Oed, ei adroddiad cyntaf i Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, ar 1 Hydref 2008, ar Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn y Cenhedloedd Unedig. Roedd Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 yn gofyn am i adroddiad gael ei gyhoeddi ar yr adeg hon, ond gan nad oedd Comisiwn Pobl Hŷn Cymru wedi bodoli am flwyddyn gyfan, dydy’r adroddiad ddim eto yn cynnwys y datganiadau ariannol a chorfforaethol nodweddiadol y byddech yn disgwyl eu gweld mewn Adroddiad Blynyddol.

Downloads
 1. Health and Social Care Committee evidence
  .pdf file (190.64 KB)
  Hydref 26, 2012
  Download
 2. English_2012
  .pdf file (2.23 MB)
  Medi 25, 2012
  Download
 3. Welsh_2012
  .pdf file (2.23 MB)
  Medi 25, 2012
  Download
 4. 1st OPCfW Annual Report E
  .pdf file (1.64 MB)
  Mai 02, 2012
  Download
 5. 1st OPCfW Annual Report W
  .pdf file (1.64 MB)
  Mai 02, 2012
  Download
 6. Annual_Report_-_text_JA_1__W_
  .doc file (29.50 KB)
  Chwefror 06, 2012
  Download
 7. OPCFW_Annual Report_Welsh
  .pdf file (1.33 MB)
  Medi 29, 2011
  Download
 8. OPCFW_Annual Report_English
  .pdf file (1.29 MB)
  Medi 29, 2011
  Download
 9. Annual Review 2008/2009
  .pdf file (1.77 MB)
  Mawrth 22, 2011
  Download
 10. Commissioner's Report 2009/2010
  .pdf file (1.43 MB)
  Mawrth 22, 2011
  Download