Cenedlaethau Ynghyd

Mae gan bobl hŷn a phobl ifanc lawer iawn i’w gynnig i’w gilydd drwy rannu eu gwybodaeth a’u profiadau, dysgu oddi wrth eu gilydd a chefnogi ei gilydd.

Mae prosiectau sy’n pontio'r cenedlaethau yn cynnig amrywiaeth o fanteision, i unigolion ac i’n cymunedau, ac mae’n hollbwysig bod hyd yn oed mwy o bobl hŷn a phobl ifanc yn cael cyfle i dreulio amser gyda’i gilydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n pontio'r cenedlaethau.

Dyma pam rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth gyda'r Comisiynydd Plant i ddod â’r adnoddau isod at ei gilydd er mwyn amlygu manteision gweithgareddau sy’n pontio'r cenedlaethau a chefnogi’r rheini sy’n ystyried cynnal prosiectau pontio'r cenedlaethau yn eu hysgolion neu yn y gymuned. 


Fideos               

Gwybodaeth / Arweiniad

Datganiad i'r Wasg