Ymgyrch #EverydayAgeism: Ffeithiau a Ffigurau Defnyddiol

Mae corff cynyddol o ymchwil yn dangos y ffyrdd amrywiol mae oedraniaeth yn effeithio’n negyddol ar bobl hŷn, gan effeithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol, y ffordd maent yn adfer o salwch, lefelau allgáu cymdeithasol, a hyd yn oed disgwyliad oes.

Rydym wedi adolygu ystod eang o ymchwil yn ymwneud â gwahaniaethu ar sail oedran, ac wedi datblygu briff byr sy’n dwyn ynghyd ffeithiau a ffigurau defnyddiol (sy’n aml yn peri pryder) i dynnu sylw at raddfa ac effaith oedraniaeth, ar unigolion a chymdeithas.

Cliciwch yma i lawrlwytho Ymgyrch #EverydayAgeism: Briff Ffeithiau a Ffigurau Defnyddiol